Винарската визба Лозар, изградена во 1966, е една од најстарите винарски визби во Македонија.